RoháčekIzaiáš57,3

Izaiáš 57:3

Ale vy pri­stúp­te sem, synovia veštice, semeno cudzoložníka a tej, k­torá smilní.


Verš v kontexte

2 Do­chádzapokoja; od­počívajú na svojich ložiach, každý, kto chodil rov­no svojou cestou. 3 Ale vy pri­stúp­te sem, synovia veštice, semeno cudzoložníka a tej, k­torá smilní. 4 Na kom sa za­bávate tak rozpustile? Na koho rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Či azda nie ste vy deťmi pre­stúpenia, semenom falše?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale vy pri­stúp­te sem, synovia veštice, semeno cudzoložníka a tej, k­torá smilní.

Evanjelický

3 Vy však pri­stúp­te sem, synovia čarodej­nice, plemeno cudzoložníka a ne­vies­t­ky!

Ekumenický

3 Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky!

Bible21

3 Teď ale přistup­te, vy synové čarodějky, vy plémě ne­věrníka a ne­věstky!