RoháčekIzaiáš53,2

Izaiáš 53:2

Lebo vy­rás­tol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vy­práh­lej zeme; ne­mal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiados­tiví.


Verš v kontexte

1 Kto uveril našej zves­ti? A komu bolo zjavené rameno Hos­podinovo? 2 Lebo vy­rás­tol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vy­práh­lej zeme; ne­mal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiados­tiví. 3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený od ľudí, muž boles­tí, a obo­známený s ne­mocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opo­vr­hnutý, a p­reto sme si ho ne­vážili,

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo vy­rás­tol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vy­práh­lej zeme; ne­mal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiados­tiví.

Evanjelický

2 Vy­rás­tol pred nami ako výhonok a ako koreň z vy­pra­hnutej zeme. Ne­mal po­stavu ani dôs­toj­nosť, aby sme ho ob­divovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili.

Ekumenický

2 Vy­rás­tol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Ne­má podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili.

Bible21

2 Vy­ros­tl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vi­dět nic, proč bychom po něm touži­li.