RoháčekIzaiáš53,1

Izaiáš 53:1

Kto uveril našej zves­ti? A komu bolo zjavené rameno Hos­podinovo?


Verš v kontexte

1 Kto uveril našej zves­ti? A komu bolo zjavené rameno Hos­podinovo? 2 Lebo vy­rás­tol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vy­práh­lej zeme; ne­mal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiados­tiví. 3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený od ľudí, muž boles­tí, a obo­známený s ne­mocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opo­vr­hnutý, a p­reto sme si ho ne­vážili,

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

1 Kto uveril našej zves­ti? A komu bolo zjavené rameno Hos­podinovo?

Evanjelický

1 Kto uveril našej zves­ti a na kom sa zjavil zásah Hos­podinov?

Ekumenický

1 Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hos­podina?

Bible21

1 Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevi­la Hos­po­di­nova paže?