RoháčekIzaiáš53,3

Izaiáš 53:3

Opo­vr­hnutý bol a opus­tený od ľudí, muž boles­tí, a obo­známený s ne­mocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opo­vr­hnutý, a p­reto sme si ho ne­vážili,


Verš v kontexte

2 Lebo vy­rás­tol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vy­práh­lej zeme; ne­mal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiados­tiví. 3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený od ľudí, muž boles­tí, a obo­známený s ne­mocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opo­vr­hnutý, a p­reto sme si ho ne­vážili, 4 kým on vzal na seba naše ne­moci a niesol naše boles­ti, a my sme sa dom­nievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený od ľudí, muž boles­tí, a obo­známený s ne­mocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opo­vr­hnutý, a p­reto sme si ho ne­vážili,

Evanjelický

3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený ľuďmi, muž boles­tí, ktorý po­znal choroby, ako nie­kto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opo­vr­hnutý bol, a ne­vážili sme si ho.

Ekumenický

3 Opo­vr­hnutý a opus­tený ľuďmi, muž boles­ti, ktorý po­znal utr­penie, pred ktorým si za­krývajú tvár, opo­vr­hnutý, a my sme si ho ne­vážili.

Bible21

3 Opo­vržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – pro­č bychom si ho vší­ma­li?