EvanjelickýIzaiáš53,2

Izaiáš 53:2

Vy­rás­tol pred nami ako výhonok a ako koreň z vy­pra­hnutej zeme. Ne­mal po­stavu ani dôs­toj­nosť, aby sme ho ob­divovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili.


Verš v kontexte

1 Kto uveril našej zves­ti a na kom sa zjavil zásah Hos­podinov? 2 Vy­rás­tol pred nami ako výhonok a ako koreň z vy­pra­hnutej zeme. Ne­mal po­stavu ani dôs­toj­nosť, aby sme ho ob­divovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 3 Opo­vr­hnutý bol a opus­tený ľuďmi, muž boles­tí, ktorý po­znal choroby, ako nie­kto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opo­vr­hnutý bol, a ne­vážili sme si ho.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo vy­rás­tol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vy­práh­lej zeme; ne­mal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiados­tiví.

Evanjelický

2 Vy­rás­tol pred nami ako výhonok a ako koreň z vy­pra­hnutej zeme. Ne­mal po­stavu ani dôs­toj­nosť, aby sme ho ob­divovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili.

Ekumenický

2 Vy­rás­tol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Ne­má podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili.

Bible21

2 Vy­ros­tl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vi­dět nic, proč bychom po něm touži­li.