RoháčekIzaiáš44,7

Izaiáš 44:7

A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to pred­loží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo prij­de, nech im oznámia!


Verš v kontexte

6 Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha 7 A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to pred­loží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo prij­de, nech im oznámia! 8 Ne­strachuj­te sa ani sa nech­vej­te! Či som ti ne­o­hlasoval od dáv­na a ne­oz­námil? A vy s­te mojimi sved­kami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; ne­viem o nijakej.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

7 A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to pred­loží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo prij­de, nech im oznámia!

Evanjelický

7 A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a pred­loží. Kto ohlasoval od večnos­ti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť.

Ekumenický

7 Kto je ako ja, nech sa oz­ve, nech mi to oznámi a predos­trie. Kto oznámil budúc­nosť od­dáv­na? Nech mu len ohlásia to, čo príde.

Bible21

7 Kdo je jako já? Ať to ohlásí! Ať mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem us­tavil svůj lid, kdo jim ozna­muje věci příští a bu­dou­cí?