RoháčekIzaiáš44,6

Izaiáš 44:6

Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha


Verš v kontexte

5 Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael. 6 Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha 7 A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to pred­loží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo prij­de, nech im oznámia!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

6 Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha

Evanjelický

6 Tak­to vraví Hos­podin, kráľ Iz­raela a jeho Vy­kupiteľ, Hos­podin moc­nos­tí: Ja som pr­vý, ja som i po­sled­ný, ok­rem mňa nieto Boha.

Ekumenický

6 Tak­to hovorí Hos­podin, kráľ Iz­raela, jeho osloboditeľ, Hos­podin zá­stupov: Ja som pr­vý a po­sled­ný, ok­rem mňa niet Boha.

Bible21

6 Toto praví Hospodin, král a vy­ku­pi­tel Iz­rae­le, Hos­po­din zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.