EkumenickýIzaiáš44,7

Izaiáš 44:7

Kto je ako ja, nech sa oz­ve, nech mi to oznámi a predos­trie. Kto oznámil budúc­nosť od­dáv­na? Nech mu len ohlásia to, čo príde.


Verš v kontexte

6 Tak­to hovorí Hos­podin, kráľ Iz­raela, jeho osloboditeľ, Hos­podin zá­stupov: Ja som pr­vý a po­sled­ný, ok­rem mňa niet Boha. 7 Kto je ako ja, nech sa oz­ve, nech mi to oznámi a predos­trie. Kto oznámil budúc­nosť od­dáv­na? Nech mu len ohlásia to, čo príde. 8 Neboj­te sa, ne­tras­te sa! Vari som vám to už pred­tým ne­zves­toval a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami. Či jes­tvuje Boh ok­rem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej ne­viem.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

7 A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to pred­loží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo prij­de, nech im oznámia!

Evanjelický

7 A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a pred­loží. Kto ohlasoval od večnos­ti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť.

Ekumenický

7 Kto je ako ja, nech sa oz­ve, nech mi to oznámi a predos­trie. Kto oznámil budúc­nosť od­dáv­na? Nech mu len ohlásia to, čo príde.

Bible21

7 Kdo je jako já? Ať to ohlásí! Ať mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem us­tavil svůj lid, kdo jim ozna­muje věci příští a bu­dou­cí?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček