RoháčekIzaiáš44,28

Izaiáš 44:28

ktorý hovorím o Cýrovi - Môj pas­tier. A vy­koná všet­ko, čo sa mi bude ľúbiť, a po­vie o Jeruzaleme: Nech sa vy­staví! a o chráme: Nech sa založí!


Verš v kontexte

26 staviam pevne slovo svoj­ho služob­níka, aby stálo, a radu svojich po­slov vy­konávam, ja, ktorý hovorím o Jeruzaleme: Bude obyd­lený! a o mes­tách Júdových: Budú vy­stavené! A jeho spus­tošeniny z­nova vybudujem; 27 ktorý hovorím hlbine: Vy­schni! A obe tvoje rieky vy­suším, 28 ktorý hovorím o Cýrovi - Môj pas­tier. A vy­koná všet­ko, čo sa mi bude ľúbiť, a po­vie o Jeruzaleme: Nech sa vy­staví! a o chráme: Nech sa založí!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

28 ktorý hovorím o Cýrovi - Môj pas­tier. A vy­koná všet­ko, čo sa mi bude ľúbiť, a po­vie o Jeruzaleme: Nech sa vy­staví! a o chráme: Nech sa založí!

Evanjelický

28 ja vravím Kýrovi: Môj pas­tier! On spl­ní všet­ku moju vôľu. Jeruzalemu vravím: Buď zbudovaný! Nech sa položia zá­klady chrámu!

Ekumenický

28 Kýra volám môj pas­tier. On spl­ní každé moje želanie. Po­vie Jeruzalemu: Budeš vy­budovaný! A chrámu: Budú založené tvoje zá­klady!

Bible21

28 Já říkám Kýrovi: „Můj pastýř,“ neboť mou vů­li zce­la naplní. Řekne Je­ruzalé­mu: „Buď vystavěn!“ a chrá­mu: „Buď znovu založen!“