EvanjelickýIzaiáš44,28

Izaiáš 44:28

ja vravím Kýrovi: Môj pas­tier! On spl­ní všet­ku moju vôľu. Jeruzalemu vravím: Buď zbudovaný! Nech sa položia zá­klady chrámu!


Verš v kontexte

26 Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich po­slov; Jeruzalemu vravím: Buď obývaný! a mes­tám jud­ským: Buďte zbudované! a ich zrúcaniny po­stavím. 27 Ja po­viem hl­bine: Vy­schni! ja vy­suším tvoje rieky; 28 ja vravím Kýrovi: Môj pas­tier! On spl­ní všet­ku moju vôľu. Jeruzalemu vravím: Buď zbudovaný! Nech sa položia zá­klady chrámu!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

28 ktorý hovorím o Cýrovi - Môj pas­tier. A vy­koná všet­ko, čo sa mi bude ľúbiť, a po­vie o Jeruzaleme: Nech sa vy­staví! a o chráme: Nech sa založí!

Evanjelický

28 ja vravím Kýrovi: Môj pas­tier! On spl­ní všet­ku moju vôľu. Jeruzalemu vravím: Buď zbudovaný! Nech sa položia zá­klady chrámu!

Ekumenický

28 Kýra volám môj pas­tier. On spl­ní každé moje želanie. Po­vie Jeruzalemu: Budeš vy­budovaný! A chrámu: Budú založené tvoje zá­klady!

Bible21

28 Já říkám Kýrovi: „Můj pastýř,“ neboť mou vů­li zce­la naplní. Řekne Je­ruzalé­mu: „Buď vystavěn!“ a chrá­mu: „Buď znovu založen!“