Bible21Izaiáš44,28

Izaiáš 44:28

Já říkám Kýrovi: „Můj pastýř,“ neboť mou vů­li zce­la naplní. Řekne Je­ruzalé­mu: „Buď vystavěn!“ a chrá­mu: „Buď znovu založen!“


Verš v kontexte

26 který po­tvrdí, co říká jeho služebník, a před­po­věď svých po­s­lů naplní. Já říkám Je­ruzalé­mu: „Bu­deš obydlen!“ a jud­ským městům: „Vy­stavě­na budete!“ a po­zvednu je z trosek. 27 Já říkám hlu­bině: „Vyschni, neboť vy­suším tvé proudy.“ 28 Já říkám Kýrovi: „Můj pastýř,“ neboť mou vů­li zce­la naplní. Řekne Je­ruzalé­mu: „Buď vystavěn!“ a chrá­mu: „Buď znovu založen!“

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

28 ktorý hovorím o Cýrovi - Môj pas­tier. A vy­koná všet­ko, čo sa mi bude ľúbiť, a po­vie o Jeruzaleme: Nech sa vy­staví! a o chráme: Nech sa založí!

Evanjelický

28 ja vravím Kýrovi: Môj pas­tier! On spl­ní všet­ku moju vôľu. Jeruzalemu vravím: Buď zbudovaný! Nech sa položia zá­klady chrámu!

Ekumenický

28 Kýra volám môj pas­tier. On spl­ní každé moje želanie. Po­vie Jeruzalemu: Budeš vy­budovaný! A chrámu: Budú založené tvoje zá­klady!

Bible21

28 Já říkám Kýrovi: „Můj pastýř,“ neboť mou vů­li zce­la naplní. Řekne Je­ruzalé­mu: „Buď vystavěn!“ a chrá­mu: „Buď znovu založen!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček