RoháčekIzaiáš44,27

Izaiáš 44:27

ktorý hovorím hlbine: Vy­schni! A obe tvoje rieky vy­suším,


Verš v kontexte

26 staviam pevne slovo svoj­ho služob­níka, aby stálo, a radu svojich po­slov vy­konávam, ja, ktorý hovorím o Jeruzaleme: Bude obyd­lený! a o mes­tách Júdových: Budú vy­stavené! A jeho spus­tošeniny z­nova vybudujem; 27 ktorý hovorím hlbine: Vy­schni! A obe tvoje rieky vy­suším, 28 ktorý hovorím o Cýrovi - Môj pas­tier. A vy­koná všet­ko, čo sa mi bude ľúbiť, a po­vie o Jeruzaleme: Nech sa vy­staví! a o chráme: Nech sa založí!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

27 ktorý hovorím hlbine: Vy­schni! A obe tvoje rieky vy­suším,

Evanjelický

27 Ja po­viem hl­bine: Vy­schni! ja vy­suším tvoje rieky;

Ekumenický

27 Hl­bočine hovorím: Vy­schni! Tvoje rieky vy­suším.

Bible21

27 Já říkám hlu­bině: „Vyschni, neboť vy­suším tvé proudy.“