RoháčekIzaiáš41,7

Izaiáš 41:7

A tak posilňuje tesár zlat­níka, hladiaci kladivom toho, ktorý bije na nákovu, hovoriac na sletovanie: Dob­ré je! A pri­pev­ní to klin­cami, aby sa ne­poh­lo.


Verš v kontexte

6 A tu človek po­máha človekovi a hovorí svoj­mu druhovi: Buď sil­ný! 7 A tak posilňuje tesár zlat­níka, hladiaci kladivom toho, ktorý bije na nákovu, hovoriac na sletovanie: Dob­ré je! A pri­pev­ní to klin­cami, aby sa ne­poh­lo. 8 Ale ty, Iz­raelu, môj služob­níku, Jakobe, ktorého som vy­volil semä Ab­raháma, môj­ho priateľa

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak posilňuje tesár zlat­níka, hladiaci kladivom toho, ktorý bije na nákovu, hovoriac na sletovanie: Dob­ré je! A pri­pev­ní to klin­cami, aby sa ne­poh­lo.

Evanjelický

7 Kováč po­silňuje zlat­níka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dob­ré je to! Upevňuje to klin­cami, aby sa nek­látilo.

Ekumenický

7 Kováč po­smeľuje zlat­níka a zlatotepec hovorí o spoji tomu, čo kuje na nákove: je dob­rý! Mod­lu upev­nil klin­cami, aby sa nekývala.

Bible21

7 Ře­me­s­lník zlatní­kovi do­dává odvahy, kovotepec říká kováři: „Je to dobře spojené!“ a zpevní modlu hře­by, ať se ne­po­hne.