EkumenickýIzaiáš41,7

Izaiáš 41:7

Kováč po­smeľuje zlat­níka a zlatotepec hovorí o spoji tomu, čo kuje na nákove: je dob­rý! Mod­lu upev­nil klin­cami, aby sa nekývala.


Verš v kontexte

6 Každý po­máha svoj­mu blížnemu a svoj­mu bratovi hovorí: Buď sil­ný! 7 Kováč po­smeľuje zlat­níka a zlatotepec hovorí o spoji tomu, čo kuje na nákove: je dob­rý! Mod­lu upev­nil klin­cami, aby sa nekývala. 8 Ty však, Iz­rael, môj služob­ník, Jákob, ktorého som si vy­volil, po­tom­stvo Ab­raháma, môj­ho miláčika,

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak posilňuje tesár zlat­níka, hladiaci kladivom toho, ktorý bije na nákovu, hovoriac na sletovanie: Dob­ré je! A pri­pev­ní to klin­cami, aby sa ne­poh­lo.

Evanjelický

7 Kováč po­silňuje zlat­níka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dob­ré je to! Upevňuje to klin­cami, aby sa nek­látilo.

Ekumenický

7 Kováč po­smeľuje zlat­níka a zlatotepec hovorí o spoji tomu, čo kuje na nákove: je dob­rý! Mod­lu upev­nil klin­cami, aby sa nekývala.

Bible21

7 Ře­me­s­lník zlatní­kovi do­dává odvahy, kovotepec říká kováři: „Je to dobře spojené!“ a zpevní modlu hře­by, ať se ne­po­hne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček