EvanjelickýIzaiáš41,7

Izaiáš 41:7

Kováč po­silňuje zlat­níka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dob­ré je to! Upevňuje to klin­cami, aby sa nek­látilo.


Verš v kontexte

6 Jeden druhému po­máha, a inému vraví: Vzchop sa! 7 Kováč po­silňuje zlat­níka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dob­ré je to! Upevňuje to klin­cami, aby sa nek­látilo. 8 Ty však, sluha môj Iz­rael, Jákob, ktorého som vy­volil, po­tom­stvo môj­ho obľúben­ca Ab­raháma,

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak posilňuje tesár zlat­níka, hladiaci kladivom toho, ktorý bije na nákovu, hovoriac na sletovanie: Dob­ré je! A pri­pev­ní to klin­cami, aby sa ne­poh­lo.

Evanjelický

7 Kováč po­silňuje zlat­níka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dob­ré je to! Upevňuje to klin­cami, aby sa nek­látilo.

Ekumenický

7 Kováč po­smeľuje zlat­níka a zlatotepec hovorí o spoji tomu, čo kuje na nákove: je dob­rý! Mod­lu upev­nil klin­cami, aby sa nekývala.

Bible21

7 Ře­me­s­lník zlatní­kovi do­dává odvahy, kovotepec říká kováři: „Je to dobře spojené!“ a zpevní modlu hře­by, ať se ne­po­hne.