RoháčekIzaiáš40,9

Izaiáš 40:9

Vy­j­di si na vy­soký vrch, zves­tovateľu dob­rých vecí Si­one! Po­výš moc­ne svoj hlas, zves­tovateľu dob­rých vecí, Jeruzaleme! Po­výš, neboj sa! Po­vedz mes­tám Júdovým: Hľa, váš Bôh!


Verš v kontexte

8 Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky. 9 Vy­j­di si na vy­soký vrch, zves­tovateľu dob­rých vecí Si­one! Po­výš moc­ne svoj hlas, zves­tovateľu dob­rých vecí, Jeruzaleme! Po­výš, neboj sa! Po­vedz mes­tám Júdovým: Hľa, váš Bôh! 10 Hľa, Pán Hos­podin prij­de jako moc­ný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy­j­di si na vy­soký vrch, zves­tovateľu dob­rých vecí Si­one! Po­výš moc­ne svoj hlas, zves­tovateľu dob­rých vecí, Jeruzaleme! Po­výš, neboj sa! Po­vedz mes­tám Júdovým: Hľa, váš Bôh!

Evanjelický

9 Vy­stúp na vy­soký vrch, Si­on, hlásateľ radost­nej zves­ti, hlas­no zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radost­nej zves­ti! Hlas­no volaj, neboj sa, po­vedz jud­ským mes­tám: Aj­hľa, Boh váš!

Ekumenický

9 Vy­stúp na vy­soký vrch, ohlasovateľ radost­nej zves­ti Si­onu, moc­ne po­z­dvih­ni svoj hlas, ohlasovateľ radost­nej zves­ti Jeruzalemu! Hlas­no volaj, neboj sa, po­vedz jud­ským mes­tám: Hľa, váš Boh!

Bible21

9 Na vy­sokou horu vy­stup si, kdo ne­seš dob­ré zprávy Sionu; hlasitě vo­lej ze všech sil, kdo ne­seš dob­ré zprávy Jeruzalému! Hlasitě vo­lej, nic se nestrachuj, ekni jud­ským městům: „Hle, váš Bůh!“