RoháčekIzaiáš40,8

Izaiáš 40:8

Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky.


Verš v kontexte

7 tráva uschla, kvet uvädol, lebo Duch Hos­podinov ho ovanul. Áno, ľud je skutočne trávou. 8 Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky. 9 Vy­j­di si na vy­soký vrch, zves­tovateľu dob­rých vecí Si­one! Po­výš moc­ne svoj hlas, zves­tovateľu dob­rých vecí, Jeruzaleme! Po­výš, neboj sa! Po­vedz mes­tám Júdovým: Hľa, váš Bôh!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

8 Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky.

Evanjelický

8 Usychá tráva, väd­ne kvet, ale slovo nášho Boha zo­stáva naveky.

Ekumenický

8 Tráva uschne, kvet zväd­ne, ale slovo nášho Boha pre­tr­vá naveky.

Bible21

8 Usy­chá tráva, kvítí uvadá, slovo naše­ho Boha však věky přetrvá.