RoháčekIzaiáš40,10

Izaiáš 40:10

Hľa, Pán Hos­podin prij­de jako moc­ný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním.


Verš v kontexte

9 Vy­j­di si na vy­soký vrch, zves­tovateľu dob­rých vecí Si­one! Po­výš moc­ne svoj hlas, zves­tovateľu dob­rých vecí, Jeruzaleme! Po­výš, neboj sa! Po­vedz mes­tám Júdovým: Hľa, váš Bôh! 10 Hľa, Pán Hos­podin prij­de jako moc­ný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním. 11 Jako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne po­vedie.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

10 Hľa, Pán Hos­podin prij­de jako moc­ný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním.

Evanjelický

10 Aj­hľa, Hos­podin, Pán pri­chádza s mocou, Jeho rameno za­sahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho od­mena je pred Ním.

Ekumenický

10 Po­zri, Pán, Hos­podin pri­chádza v moci, vlád­ne svojím ramenom. Hľa, ne­sie od­menu a jeho pláca ide pred ním.

Bible21

10 Hle, Panovník Hos­po­din v moci při­cházía jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odpla­ta jde s ním, jeho odmě­na ho před­chází.