EvanjelickýIzaiáš40,9

Izaiáš 40:9

Vy­stúp na vy­soký vrch, Si­on, hlásateľ radost­nej zves­ti, hlas­no zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radost­nej zves­ti! Hlas­no volaj, neboj sa, po­vedz jud­ským mes­tám: Aj­hľa, Boh váš!


Verš v kontexte

8 Usychá tráva, väd­ne kvet, ale slovo nášho Boha zo­stáva naveky. 9 Vy­stúp na vy­soký vrch, Si­on, hlásateľ radost­nej zves­ti, hlas­no zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radost­nej zves­ti! Hlas­no volaj, neboj sa, po­vedz jud­ským mes­tám: Aj­hľa, Boh váš! 10 Aj­hľa, Hos­podin, Pán pri­chádza s mocou, Jeho rameno za­sahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho od­mena je pred Ním.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy­j­di si na vy­soký vrch, zves­tovateľu dob­rých vecí Si­one! Po­výš moc­ne svoj hlas, zves­tovateľu dob­rých vecí, Jeruzaleme! Po­výš, neboj sa! Po­vedz mes­tám Júdovým: Hľa, váš Bôh!

Evanjelický

9 Vy­stúp na vy­soký vrch, Si­on, hlásateľ radost­nej zves­ti, hlas­no zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radost­nej zves­ti! Hlas­no volaj, neboj sa, po­vedz jud­ským mes­tám: Aj­hľa, Boh váš!

Ekumenický

9 Vy­stúp na vy­soký vrch, ohlasovateľ radost­nej zves­ti Si­onu, moc­ne po­z­dvih­ni svoj hlas, ohlasovateľ radost­nej zves­ti Jeruzalemu! Hlas­no volaj, neboj sa, po­vedz jud­ským mes­tám: Hľa, váš Boh!

Bible21

9 Na vy­sokou horu vy­stup si, kdo ne­seš dob­ré zprávy Sionu; hlasitě vo­lej ze všech sil, kdo ne­seš dob­ré zprávy Jeruzalému! Hlasitě vo­lej, nic se nestrachuj, ekni jud­ským městům: „Hle, váš Bůh!“