RoháčekIzaiáš40,19

Izaiáš 40:19

Rytinu uleje remesel­ník a zlat­ník ju po­tiah­ne zlatom a uleje k nej strieborné re­tiaz­ky.


Verš v kontexte

18 A tedy komuže pri­podob­níte sil­ného Boha a jakú mu prirov­náte podobu? 19 Rytinu uleje remesel­ník a zlat­ník ju po­tiah­ne zlatom a uleje k nej strieborné re­tiaz­ky. 20 Chudob­ný si vy­berie za obeť po­z­dvi­hnutia drevo, ktoré ne­prách­niveje a vyhľadá si múd­reho remesel­níka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa ne­poh­la.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

19 Rytinu uleje remesel­ník a zlat­ník ju po­tiah­ne zlatom a uleje k nej strieborné re­tiaz­ky.

Evanjelický

19 Remesel­ník ulial mod­lu a zlat­ník ju ob­tiahol zlatom, priletoval striebor­nú re­tiaz­ku.

Ekumenický

19 Mod­lu, tú uleje remesel­ník, zlat­ník ju ob­tiah­ne zlatom a prirobí striebor­nú re­tiaz­ku.

Bible21

19 Od­li­té mod­le řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetíz­ky tepaný­mi ze stříb­ra?