EkumenickýIzaiáš40,18

Izaiáš 40:18

Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu po­stavíte vedľa neho?


Verš v kontexte

17 Všet­ky národy sú pred ním ničím, po­kladá ich za ničotu. 18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu po­stavíte vedľa neho? 19 Mod­lu, tú uleje remesel­ník, zlat­ník ju ob­tiah­ne zlatom a prirobí striebor­nú re­tiaz­ku.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

18 A tedy komuže pri­podob­níte sil­ného Boha a jakú mu prirov­náte podobu?

Evanjelický

18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu Mu dáte?

Ekumenický

18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu po­stavíte vedľa neho?

Bible21

18 Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se pod­le vás podobá?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček