RoháčekIzaiáš40,14

Izaiáš 40:14

S kýmže sa radil, aby mu bol dal roz­umieť a na­učil ho k­ráčať stezkou súdu a vy­učil ho známos­ti? Alebo nech mu oznámi ces­tu roz­um­nos­ti!


Verš v kontexte

13 Kto vy­stihol veľkosť Ducha Hos­podinov­ho? A človek nech mu oznámi jeho radu! 14 S kýmže sa radil, aby mu bol dal roz­umieť a na­učil ho k­ráčať stezkou súdu a vy­učil ho známos­ti? Alebo nech mu oznámi ces­tu roz­um­nos­ti! 15 Hľa, národy jako kvap­ka z ved­ra a po­važovaní sú za toľko jako prach na vážkach: hľa, os­trovy zdvih­ne jako prášok!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

14 S kýmže sa radil, aby mu bol dal roz­umieť a na­učil ho k­ráčať stezkou súdu a vy­učil ho známos­ti? Alebo nech mu oznámi ces­tu roz­um­nos­ti!

Evanjelický

14 Radil sa s nie­kým, kto by Ho školil a učil pravej ces­te, kto by Ho učil ces­te po­znania a pri­vádzal Ho na chod­ník roz­um­nos­ti?

Ekumenický

14 S kým sa radil, kto ho poúčal, kto ho učil ces­te práva, kto mu dával vedomos­ti a dal mu spoz­nať ces­tu chápania?

Bible21

14 S kým se ra­dil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stez­ce práva naučil, aby mu předal věděnía se­z­ná­mil ho s cestou moud­rosti?