EkumenickýIzaiáš40,14

Izaiáš 40:14

S kým sa radil, kto ho poúčal, kto ho učil ces­te práva, kto mu dával vedomos­ti a dal mu spoz­nať ces­tu chápania?


Verš v kontexte

13 Kto ob­siahol Ducha Hos­podina a kto ho svojou radou poúčal? 14 S kým sa radil, kto ho poúčal, kto ho učil ces­te práva, kto mu dával vedomos­ti a dal mu spoz­nať ces­tu chápania? 15 Hľa, národy sú sťa kvap­ka z vedra, po­kladajú sa za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia ako zrn­ko pies­ku,

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

14 S kýmže sa radil, aby mu bol dal roz­umieť a na­učil ho k­ráčať stezkou súdu a vy­učil ho známos­ti? Alebo nech mu oznámi ces­tu roz­um­nos­ti!

Evanjelický

14 Radil sa s nie­kým, kto by Ho školil a učil pravej ces­te, kto by Ho učil ces­te po­znania a pri­vádzal Ho na chod­ník roz­um­nos­ti?

Ekumenický

14 S kým sa radil, kto ho poúčal, kto ho učil ces­te práva, kto mu dával vedomos­ti a dal mu spoz­nať ces­tu chápania?

Bible21

14 S kým se ra­dil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stez­ce práva naučil, aby mu předal věděnía se­z­ná­mil ho s cestou moud­rosti?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček