RoháčekIzaiáš40,13

Izaiáš 40:13

Kto vy­stihol veľkosť Ducha Hos­podinov­ho? A človek nech mu oznámi jeho radu!


Verš v kontexte

12 Kto zmeral vody svojou hr­sťou a nebesia vy­meral piaďou, sob­ral, merajúc, prach zeme do tretiny mier­ky a od­vážil vr­chy na váhe a brehy na vážkach? 13 Kto vy­stihol veľkosť Ducha Hos­podinov­ho? A človek nech mu oznámi jeho radu! 14 S kýmže sa radil, aby mu bol dal roz­umieť a na­učil ho k­ráčať stezkou súdu a vy­učil ho známos­ti? Alebo nech mu oznámi ces­tu roz­um­nos­ti!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

13 Kto vy­stihol veľkosť Ducha Hos­podinov­ho? A človek nech mu oznámi jeho radu!

Evanjelický

13 Kto usmer­nil Ducha Hos­podinov­ho, kto bol Jeho porad­com, aby Ho poúčal?

Ekumenický

13 Kto ob­siahol Ducha Hos­podina a kto ho svojou radou poúčal?

Bible21

13 Kdo Hos­po­di­nova du­cha usměrni­la stal se mu rád­cem, aby ho poučil?