Bible21Izaiáš40,14

Izaiáš 40:14

S kým se ra­dil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stez­ce práva naučil, aby mu předal věděnía se­z­ná­mil ho s cestou moud­rosti?


Verš v kontexte

13 Kdo Hos­po­di­nova du­cha usměrni­la stal se mu rád­cem, aby ho poučil? 14 S kým se ra­dil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stez­ce práva naučil, aby mu předal věděnía se­z­ná­mil ho s cestou moud­rosti? 15 Hle, náro­dy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá os­t­rovy jako prach.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

14 S kýmže sa radil, aby mu bol dal roz­umieť a na­učil ho k­ráčať stezkou súdu a vy­učil ho známos­ti? Alebo nech mu oznámi ces­tu roz­um­nos­ti!

Evanjelický

14 Radil sa s nie­kým, kto by Ho školil a učil pravej ces­te, kto by Ho učil ces­te po­znania a pri­vádzal Ho na chod­ník roz­um­nos­ti?

Ekumenický

14 S kým sa radil, kto ho poúčal, kto ho učil ces­te práva, kto mu dával vedomos­ti a dal mu spoz­nať ces­tu chápania?

Bible21

14 S kým se ra­dil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stez­ce práva naučil, aby mu předal věděnía se­z­ná­mil ho s cestou moud­rosti?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček