RoháčekIzaiáš38,12

Izaiáš 38:12

Moje po­kolenie ta odíde a od­stehuje sa odo mňa ako stán pas­tiera; sviniem svoj život ako tkáč s­voje tkanivo, od­strih­ne ma od tries­ma. Za chvíľu, jako je pre­chod zo dňa do noci, mi učiníš koniec.


Verš v kontexte

11 Po­vedal som: Ne­uvidím Hospodina, Hospodina v zemi živých, nebudem viacej vídať človeka spolu s tými, ktorí bývajú tam, k­de všet­ko prestalo, v hrobe. 12 Moje po­kolenie ta odíde a od­stehuje sa odo mňa ako stán pas­tiera; sviniem svoj život ako tkáč s­voje tkanivo, od­strih­ne ma od tries­ma. Za chvíľu, jako je pre­chod zo dňa do noci, mi učiníš koniec. 13 Pred­stavoval som si až do rána, že jako lev, tak skrúši všet­ky moje kos­ti, že za chvíľu, jako zo dňa do noci, mi učiníš koniec.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

12 Moje po­kolenie ta odíde a od­stehuje sa odo mňa ako stán pas­tiera; sviniem svoj život ako tkáč s­voje tkanivo, od­strih­ne ma od tries­ma. Za chvíľu, jako je pre­chod zo dňa do noci, mi učiníš koniec.

Evanjelický

12 Môj príbytok je str­hnutý a od­vlečený odo mňa sťa stan pas­tiera. Dot­kal som svoj život ako tkáč; veď od­strihol ma od os­novy. Od rána do večera skon­cuješ so mnou.

Ekumenický

12 Môj príbytok je str­hnutý, odťahuje sa odo mňa sťa pas­tier­sky stan. Ako tkáč som dot­kal svoj život, veď si ma od­strihol od vlák­na. Vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas.

Bible21

12 Už je strženo mé obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tka­dlec jsem svůj život zavinul, když od­střihls mě od stavu – než uplyne den s večerem, se mnou skon­cuješ!