RoháčekIzaiáš38,13

Izaiáš 38:13

Pred­stavoval som si až do rána, že jako lev, tak skrúši všet­ky moje kos­ti, že za chvíľu, jako zo dňa do noci, mi učiníš koniec.


Verš v kontexte

12 Moje po­kolenie ta odíde a od­stehuje sa odo mňa ako stán pas­tiera; sviniem svoj život ako tkáč s­voje tkanivo, od­strih­ne ma od tries­ma. Za chvíľu, jako je pre­chod zo dňa do noci, mi učiníš koniec. 13 Pred­stavoval som si až do rána, že jako lev, tak skrúši všet­ky moje kos­ti, že za chvíľu, jako zo dňa do noci, mi učiníš koniec. 14 Pišťal som ako las­tovička, zorav, lkal som ako holubica; moje oči boly zomd­lely hľadiac k výsos­ti. ­Vravel som: Hos­podine, tr­pím násilie, stoj za mňa!

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

13 Pred­stavoval som si až do rána, že jako lev, tak skrúši všet­ky moje kos­ti, že za chvíľu, jako zo dňa do noci, mi učiníš koniec.

Evanjelický

13 O po­moc volám až do rána. On dr­ví moje kos­ti ako lev, od rána do večera skon­cuješ so mnou.

Ekumenický

13 O pomoc volám až do rána. Ako lev dr­ví všet­ky moje kos­ti, vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas.

Bible21

13 Do rá­na jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev – než uplyne den s večerem, se mnou skon­cuješ!