RoháčekIzaiáš38,11

Izaiáš 38:11

Po­vedal som: Ne­uvidím Hospodina, Hospodina v zemi živých, nebudem viacej vídať človeka spolu s tými, ktorí bývajú tam, k­de všet­ko prestalo, v hrobe.


Verš v kontexte

10 Ja som bol po­vedal: V naj­lepších svojich dňoch po­koj­ných musím odísť do brán ríše smr­ti; budem pri­pravený o zbytok svojich rokov. 11 Po­vedal som: Ne­uvidím Hospodina, Hospodina v zemi živých, nebudem viacej vídať človeka spolu s tými, ktorí bývajú tam, k­de všet­ko prestalo, v hrobe. 12 Moje po­kolenie ta odíde a od­stehuje sa odo mňa ako stán pas­tiera; sviniem svoj život ako tkáč s­voje tkanivo, od­strih­ne ma od tries­ma. Za chvíľu, jako je pre­chod zo dňa do noci, mi učiníš koniec.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

11 Po­vedal som: Ne­uvidím Hospodina, Hospodina v zemi živých, nebudem viacej vídať človeka spolu s tými, ktorí bývajú tam, k­de všet­ko prestalo, v hrobe.

Evanjelický

11 Po­vedal som: Ne­uvidím viac Hos­podina v krajine živých, ne­uz­riem človeka medzi obyvateľmi sveta.

Ekumenický

11 Po­vedal som: Ne­uvidím Hos­podina v krajine živých, ne­uz­riem už človeka medzi obyvateľmi sveta.

Bible21

11 Říkal jsem si: Hospodina už ne­spatřím­na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo ži­je na světě.