RoháčekIzaiáš30,19

Izaiáš 30:19

Lebo ľud, k­torý bude bývať na Si­one, v Jeruzaleme, ty, ľude nebudeš už ni­kdy plakať; is­tot­ne sa zmiluje nad tebou na hlas tvoj­ho kriku; len čo počuje, ohlási sa ti.


Verš v kontexte

18 A pre­to bude očakávať Hos­podin, aby sa zmiloval nad vami, a pre­to sa vy­výši, aby sa zľutoval nad vami - ; lebo Hos­podin je Bohom súdu. Blaho­slavení všetci, ktorí očakávajú na neho. 19 Lebo ľud, k­torý bude bývať na Si­one, v Jeruzaleme, ty, ľude nebudeš už ni­kdy plakať; is­tot­ne sa zmiluje nad tebou na hlas tvoj­ho kriku; len čo počuje, ohlási sa ti. 20 A keď vám i dá Pán chleba úz­kos­ti a vody útis­ku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov;

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo ľud, k­torý bude bývať na Si­one, v Jeruzaleme, ty, ľude nebudeš už ni­kdy plakať; is­tot­ne sa zmiluje nad tebou na hlas tvoj­ho kriku; len čo počuje, ohlási sa ti.

Evanjelický

19 Lebo ty, ľud na Si­one, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milos­tivý na hlas tvoj­ho volania. Keď ho počuje, vy­slyší ťa.

Ekumenický

19 Ľud na Si­one, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať; keď ťa bude počuť, od­povie ti.

Bible21

19 Si­on­ský li­de, jenž byd­líš v Je­ruzalémě, více už pla­kat ne­bu­deš. Jakmi­le za­zní tvé vo­lání, za­hrne tě svou mi­lostí. Jakmi­le us­lyší, hned ti od­po­ví.