RoháčekIzaiáš30,20

Izaiáš 30:20

A keď vám i dá Pán chleba úz­kos­ti a vody útis­ku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov;


Verš v kontexte

19 Lebo ľud, k­torý bude bývať na Si­one, v Jeruzaleme, ty, ľude nebudeš už ni­kdy plakať; is­tot­ne sa zmiluje nad tebou na hlas tvoj­ho kriku; len čo počuje, ohlási sa ti. 20 A keď vám i dá Pán chleba úz­kos­ti a vody útis­ku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov; 21 tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá ces­ta; choďte po nej, už či by ste sa ob­rátili na­pravo či naľavo.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď vám i dá Pán chleba úz­kos­ti a vody útis­ku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov;

Evanjelický

20 Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa ne­schová, tvoje oči uzrú tvoj­ho Učiteľa

Ekumenický

20 Pán vám síce dával chlieb úz­kos­ti a vodu ú­tlaku, ale tvoj učiteľ sa už ne­schová. Na vlast­né oči uvidíš svoj­ho učiteľa

Bible21

20 I když vám Pán dává chléb soužení a vodu po­ro­by, tvůj Uči­tel však ne­zůstane skryt – svého Uči­te­le na vlastní oči uvi­díš!