EkumenickýIzaiáš30,19

Izaiáš 30:19

Ľud na Si­one, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať; keď ťa bude počuť, od­povie ti.


Verš v kontexte

18 Pre­to Hos­podin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilos­til, veď Hos­podin je Bohom práva. Blaho­slavení sú všet­ci, čo ho očakávajú. 19 Ľud na Si­one, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať; keď ťa bude počuť, od­povie ti. 20 Pán vám síce dával chlieb úz­kos­ti a vodu ú­tlaku, ale tvoj učiteľ sa už ne­schová. Na vlast­né oči uvidíš svoj­ho učiteľa

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo ľud, k­torý bude bývať na Si­one, v Jeruzaleme, ty, ľude nebudeš už ni­kdy plakať; is­tot­ne sa zmiluje nad tebou na hlas tvoj­ho kriku; len čo počuje, ohlási sa ti.

Evanjelický

19 Lebo ty, ľud na Si­one, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milos­tivý na hlas tvoj­ho volania. Keď ho počuje, vy­slyší ťa.

Ekumenický

19 Ľud na Si­one, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať; keď ťa bude počuť, od­povie ti.

Bible21

19 Si­on­ský li­de, jenž byd­líš v Je­ruzalémě, více už pla­kat ne­bu­deš. Jakmi­le za­zní tvé vo­lání, za­hrne tě svou mi­lostí. Jakmi­le us­lyší, hned ti od­po­ví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček