RoháčekIzaiáš20,5

Izaiáš 20:5

A budú sa desiť a han­biť pre Kúša, ku ktorému vzhliadali v dôvere, a pre Egypt, svoju chlúbu.


Verš v kontexte

4 tak poženie p­red sebou assýrsky kráľ zajatých Egyp­ta a pre­síd­len­cov Kúša, mladých i starých, na­hých a bosých, a to s ob­naženými za­dky, na­hotu Egyp­ta. 5 A budú sa desiť a han­biť pre Kúša, ku ktorému vzhliadali v dôvere, a pre Egypt, svoju chlúbu. 6 A tak po­vie obyvateľ tohoto os­trova toho dňa: Hľa, tak pochodili tí, ku ktorým sme vzhliadali v dôvere, kam sme sa utiekali o po­moc, aby sme boli vy­tr­hnutí a za­chránení pred kráľom As­sýrie! Jako by sme tedy my ušli?!

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 A budú sa desiť a han­biť pre Kúša, ku ktorému vzhliadali v dôvere, a pre Egypt, svoju chlúbu.

Evanjelický

5 Po­tom sa zdesia a za­han­bia pre Kúš, svoju nádej, a pre Egypt, svoju oz­dobu.

Ekumenický

5 Vy­desia sa a budú sa han­biť za Etiópiu, svoju nádej, a za Egypt, svoju oz­dobu.

Bible21

5 Ti, kdo spo­léha­li na Habeš a chlu­bi­li se Egyp­tem, pak bu­dou zděšení a zoufalí.