EvanjelickýIzaiáš20,5

Izaiáš 20:5

Po­tom sa zdesia a za­han­bia pre Kúš, svoju nádej, a pre Egypt, svoju oz­dobu.


Verš v kontexte

4 tak poženie asýr­sky kráľ zajat­cov Egyp­ta a od­vlečených z Kúšu, chlap­cov i star­cov, na­hých a bosých, s holým za­dkom, na han­bu Egyp­ta. 5 Po­tom sa zdesia a za­han­bia pre Kúš, svoju nádej, a pre Egypt, svoju oz­dobu. 6 A ten deň po­vedia obyvatelia toh­to po­brežia: Hľa, tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o po­moc, aby nás oslobodila od asýr­skeho kráľa. Ako unik­neme my sami?

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 A budú sa desiť a han­biť pre Kúša, ku ktorému vzhliadali v dôvere, a pre Egypt, svoju chlúbu.

Evanjelický

5 Po­tom sa zdesia a za­han­bia pre Kúš, svoju nádej, a pre Egypt, svoju oz­dobu.

Ekumenický

5 Vy­desia sa a budú sa han­biť za Etiópiu, svoju nádej, a za Egypt, svoju oz­dobu.

Bible21

5 Ti, kdo spo­léha­li na Habeš a chlu­bi­li se Egyp­tem, pak bu­dou zděšení a zoufalí.