RoháčekHozeáš4,5

Hozeáš 4:5

A p­reto klesneš toho dňa, a kles­ne i prorok s tebou, vnoci, a za­hladím i tvoju mater.


Verš v kontexte

4 Ale p­ri tom nech sa len ni­kto ne­pravotí, ani nech ni­kto nekar­há, lebo tvoj ľud je podob­ný tým, ktorí sa vadia s kňazom. 5 A p­reto klesneš toho dňa, a kles­ne i prorok s tebou, vnoci, a za­hladím i tvoju mater. 6 Môj ľud bude vy­hladený pre­to, že nieto známos­ti. Pre­tože si ty za­vr­hol známosť, za­vrh­nem i ja teba, aby si mi nekonal kňaz­skej služby, a p­retože si za­budol na zákon svoj­ho Boha, za­bud­nem i ja na tvojich synov.

späť na Hozeáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A p­reto klesneš toho dňa, a kles­ne i prorok s tebou, vnoci, a za­hladím i tvoju mater.

Evanjelický

5 Po­tkneš sa vo dne, a po­tkne sa s tebou aj prorok v noci a zničím aj tvoju mat­ku.

Ekumenický

5 Ty sa po­tkýnaš vo dne a aj prorok sa s tebou po­tkýna v noci. Ničíš svoj ľud —

Bible21

5 Po­tácíš se ve dne jako za no­cia s te­bou se po­tácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid