EkumenickýHozeáš4,5

Hozeáš 4:5

Ty sa po­tkýnaš vo dne a aj prorok sa s tebou po­tkýna v noci. Ničíš svoj ľud —


Verš v kontexte

4 Nech ni­kto ne­vedie s nikým spor a nech ni­kto ni­koho ne­od­sudzuje! To s tebou mám spor, kňaz! 5 Ty sa po­tkýnaš vo dne a aj prorok sa s tebou po­tkýna v noci. Ničíš svoj ľud — 6 môj ľud je zničený pre ne­vedomosť. Keďže ty si od­mietol po­znanie, od­mietam ťa ako svoj­ho kňaza. Za­budol si na zákon svoj­ho Boha, ja tiež za­bud­nem na tvojich po­tom­kov —

späť na Hozeáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A p­reto klesneš toho dňa, a kles­ne i prorok s tebou, vnoci, a za­hladím i tvoju mater.

Evanjelický

5 Po­tkneš sa vo dne, a po­tkne sa s tebou aj prorok v noci a zničím aj tvoju mat­ku.

Ekumenický

5 Ty sa po­tkýnaš vo dne a aj prorok sa s tebou po­tkýna v noci. Ničíš svoj ľud —

Bible21

5 Po­tácíš se ve dne jako za no­cia s te­bou se po­tácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček