RoháčekHozeáš4,6

Hozeáš 4:6

Môj ľud bude vy­hladený pre­to, že nieto známos­ti. Pre­tože si ty za­vr­hol známosť, za­vrh­nem i ja teba, aby si mi nekonal kňaz­skej služby, a p­retože si za­budol na zákon svoj­ho Boha, za­bud­nem i ja na tvojich synov.


Verš v kontexte

5 A p­reto klesneš toho dňa, a kles­ne i prorok s tebou, vnoci, a za­hladím i tvoju mater. 6 Môj ľud bude vy­hladený pre­to, že nieto známos­ti. Pre­tože si ty za­vr­hol známosť, za­vrh­nem i ja teba, aby si mi nekonal kňaz­skej služby, a p­retože si za­budol na zákon svoj­ho Boha, za­bud­nem i ja na tvojich synov. 7 Čím viacej sa roz­máhali, tým viacej hrešili proti mne; pre­mením ich slávu v po­tupu.

späť na Hozeáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Môj ľud bude vy­hladený pre­to, že nieto známos­ti. Pre­tože si ty za­vr­hol známosť, za­vrh­nem i ja teba, aby si mi nekonal kňaz­skej služby, a p­retože si za­budol na zákon svoj­ho Boha, za­bud­nem i ja na tvojich synov.

Evanjelický

6 Môj národ zhynie pre ne­vedomosť; keďže ty si za­vr­hol po­znanie, za­vrh­nem aj ja teba ako svoj­ho kňaza. Za­budol si na učenie svoj­ho Boha, i ja za­bud­nem na tvojich synov.

Ekumenický

6 môj ľud je zničený pre ne­vedomosť. Keďže ty si od­mietol po­znanie, od­mietam ťa ako svoj­ho kňaza. Za­budol si na zákon svoj­ho Boha, ja tiež za­bud­nem na tvojich po­tom­kov —

Bible21

6 a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmí­tl poznání, i já tě odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha ne­dbal jsi, ani já ne­bu­du dbát na tvé po­tomky.