RoháčekHabakuk3,8

Habakuk 3:8

Či na rieky, ó, Hos­podine, či azda na rieky bude horieť tvoj hnev, či tvoja prch­livosť proti moru? keď jaz­díš na svojich koňoch, vezieš sa na svojich vozoch spasenia?


Verš v kontexte

7 Pod trápením som videl stány Kúšana, trias­ly sa kober­ce zeme Madiana. 8 Či na rieky, ó, Hos­podine, či azda na rieky bude horieť tvoj hnev, či tvoja prch­livosť proti moru? keď jaz­díš na svojich koňoch, vezieš sa na svojich vozoch spasenia? 9 Ob­nažiť ob­nažené je tvoje lučište, s­pl­niť prísahy po­kolení, dané slovo, sélah. Riekami si roz­delil zem.

späť na Habakuk, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Či na rieky, ó, Hos­podine, či azda na rieky bude horieť tvoj hnev, či tvoja prch­livosť proti moru? keď jaz­díš na svojich koňoch, vezieš sa na svojich vozoch spasenia?

Evanjelický

8 Či proti riekam, Hos­podine, či proti riekam planie Tvoj hnev? Či proti moru je Tvoje roz­horčenie, keď sa ne­sieš na svojich koňoch a na svojich víťaz­ných vozoch?

Ekumenický

8 Či proti po­tokom vzplanul Hos­podin hnevom? Alebo či vy­lievaš svoju zlosť na rieky? Či si sa azda roz­vášnil proti moru, keď riadiš svoje kone a víťaz­né vozy?

Bible21

8 To se, Hos­po­di­ne, zlobíš na řeky? To míří na ře­ky tvé zuření? To ses tak pro­ti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vy­razi­la na svých vo­zech vítězných?