Roháček1. Mojžišova27,9

1. Mojžišova 27:9

Genesis

Nože idi ku stádu a vez­mi a dones mi od­tiaľ dvoje pek­ných koz­liat, a pri­pravím z nich chut­ný po­krm pre tvoj­ho ot­ca, jaký má rád.


Verš v kontexte

8 A tak teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a urob to, čo ti roz­kazujem. 9 Nože idi ku stádu a vez­mi a dones mi od­tiaľ dvoje pek­ných koz­liat, a pri­pravím z nich chut­ný po­krm pre tvoj­ho ot­ca, jaký má rád. 10 Po­tom zanesieš svoj­mu ot­covi, a zjie, aby ťa požeh­nal, prv ako zo­mrie.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

9 Nože idi ku stádu a vez­mi a dones mi od­tiaľ dvoje pek­ných koz­liat, a pri­pravím z nich chut­ný po­krm pre tvoj­ho ot­ca, jaký má rád.

Evanjelický

9 Choď ku stádu, vez­mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá a ja z nich pri­pravím tvoj­mu ot­covi po­chúťku, akú má rád.

Ekumenický

9 Choď k stádu a prines mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá. Tvoj­mu ot­covi pri­pravím z nich jeho obľúbené jed­lo.

Bible21

9 Jdi ke stá­du, vy­ber mi z něj dvě pěkná kůzla­ta a já z nich pro tvého otce připravím jeho ob­líbenou po­choutku.