Ekumenický1. Mojžišova27,9

1. Mojžišova 27:9

Genesis

Choď k stádu a prines mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá. Tvoj­mu ot­covi pri­pravím z nich jeho obľúbené jed­lo.


Verš v kontexte

8 Pre­to ma, syn môj, po­slúch­ni vo všet­kom, čo ti pri­kážem: 9 Choď k stádu a prines mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá. Tvoj­mu ot­covi pri­pravím z nich jeho obľúbené jed­lo. 10 Po­tom ho zanesieš ot­covi, aby sa najedol a požeh­nal ťa, skôr ako zo­mrie.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

9 Nože idi ku stádu a vez­mi a dones mi od­tiaľ dvoje pek­ných koz­liat, a pri­pravím z nich chut­ný po­krm pre tvoj­ho ot­ca, jaký má rád.

Evanjelický

9 Choď ku stádu, vez­mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá a ja z nich pri­pravím tvoj­mu ot­covi po­chúťku, akú má rád.

Ekumenický

9 Choď k stádu a prines mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá. Tvoj­mu ot­covi pri­pravím z nich jeho obľúbené jed­lo.

Bible21

9 Jdi ke stá­du, vy­ber mi z něj dvě pěkná kůzla­ta a já z nich pro tvého otce připravím jeho ob­líbenou po­choutku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček