Roháček1. Mojžišova13,16

1. Mojžišova 13:16

Genesis

A učiním to, že bude tvojho semena jako prachu zeme, takže, ak by nie­kto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno.


Verš v kontexte

15 lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvoj­mu semenu až na veky. 16 A učiním to, že bude tvojho semena jako prachu zeme, takže, ak by nie­kto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno. 17 Vstaň, prej­di sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šír­ke, lebo tebe ju dám.

späť na 1. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A učiním to, že bude tvojho semena jako prachu zeme, takže, ak by nie­kto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno.

Evanjelický

16 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako prach na zemi: ak nie­kto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje po­tom­stvo.

Ekumenický

16 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo a bude ho ako prachu zeme. Ak nie­kto bude môcť spočítať prach zeme, po­tom spočíta aj tvoje po­tom­stvo.

Bible21

16 Způsobím, že tvého se­mene bude jako pra­chu země: bude-li možné sečíst zem­ský prach, půjde sečíst i tvé símě.