Ekumenický1. Mojžišova13,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 13:16

Genesis

Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo a bude ho ako prachu zeme. Ak nie­kto bude môcť spočítať prach zeme, po­tom spočíta aj tvoje po­tom­stvo.


Verš v kontexte

15 Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu naveky. 16 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo a bude ho ako prachu zeme. Ak nie­kto bude môcť spočítať prach zeme, po­tom spočíta aj tvoje po­tom­stvo. 17 Vstaň a prej­di krajinu po dĺžke a šír­ke, lebo ti ju dávam!

späť na 1. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A učiním to, že bude tvojho semena jako prachu zeme, takže, ak by nie­kto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno.

Evanjelický

16 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako prach na zemi: ak nie­kto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje po­tom­stvo.

Ekumenický

16 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo a bude ho ako prachu zeme. Ak nie­kto bude môcť spočítať prach zeme, po­tom spočíta aj tvoje po­tom­stvo.

Bible21

16 Způsobím, že tvého se­mene bude jako pra­chu země: bude-li možné sečíst zem­ský prach, půjde sečíst i tvé símě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček