RoháčekGalatským5,4

Galatským 5:4

Od­lúčení ste od Kris­ta, ktorí sa ospraved­lňujete zákonom, vy­pad­li ste z milos­ti.


Verš v kontexte

3 A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa ob­rezuje, že je po­vin­ný na­pl­niť celý zákon. 4 Od­lúčení ste od Kris­ta, ktorí sa ospraved­lňujete zákonom, vy­pad­li ste z milos­ti. 5 Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Od­lúčení ste od Kris­ta, ktorí sa ospraved­lňujete zákonom, vy­pad­li ste z milos­ti.

Evanjelický

4 Ú­pl­ne ste od­lúčení od Kris­ta, ktorí chcete byť ospravedl­není zo zákona; vy­pad­li ste z milos­ti.

Ekumenický

4 Vy, čo chcete byť ospravedl­není zo zákona, ste ú­pl­ne od­lúčení od Kris­ta; vy­pad­li ste z milosti.

Bible21

4 Zbavi­li jste se Krista, vy všich­ni, kdo se osprave­dlňujete Záko­nem; odpad­li jste od mi­losti!