RoháčekGalatským5,3

Galatským 5:3

A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa ob­rezuje, že je po­vin­ný na­pl­niť celý zákon.


Verš v kontexte

2 Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete ob­rezovať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje. 3 A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa ob­rezuje, že je po­vin­ný na­pl­niť celý zákon. 4 Od­lúčení ste od Kris­ta, ktorí sa ospraved­lňujete zákonom, vy­pad­li ste z milos­ti.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa ob­rezuje, že je po­vin­ný na­pl­niť celý zákon.

Evanjelický

3 A znovu osvedčujem každému ob­rezanému, že je po­vin­ný pl­niť celý zákon.

Ekumenický

3 A znova do­svedčujem každému ob­rezanému, že je po­vin­ný za­chovávať celý zákon.

Bible21

3 Každé­mu, kdo se chce dát obřezat, znovu po­tvrzu­ji, že mu­sí do­držovat ce­lý Zákon.