RoháčekGalatským5,15

Galatským 5:15

Ale ak sa na­vzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jed­ni od druhých strávení.


Verš v kontexte

14 Lebo celý zákon je na­pl­nený v jed­nom slove, v tom: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba! 15 Ale ak sa na­vzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jed­ni od druhých strávení. 16 Ale hovorím: Choďte Duchom a ne­vykonáte žiados­ti tela.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale ak sa na­vzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jed­ni od druhých strávení.

Evanjelický

15 Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, po­zor, aby ste sa na­vzájom ne­zničili.

Ekumenický

15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, daj­te si po­zor, aby ste sa na­vzájom ne­skán­trili.

Bible21

15 Když ale je­den druhého koušete a že­rete, po­zor, ať se navzájem ne­roz­sápete!