RoháčekGalatským5,16

Galatským 5:16

Ale hovorím: Choďte Duchom a ne­vykonáte žiados­ti tela.


Verš v kontexte

15 Ale ak sa na­vzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jed­ni od druhých strávení. 16 Ale hovorím: Choďte Duchom a ne­vykonáte žiados­ti tela. 17 Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jed­no druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale hovorím: Choďte Duchom a ne­vykonáte žiados­ti tela.

Evanjelický

16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vy­konávať žiados­ti tela.

Ekumenický

16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiados­ti tela.

Bible21

16 Říkám vám: Žij­te Du­chem, a ne­pod­leh­nete těles­ným sklonům.