RoháčekGalatským5,14

Galatským 5:14

Lebo celý zákon je na­pl­nený v jed­nom slove, v tom: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba!


Verš v kontexte

13 Lebo vy ste nato po­volaní, bratia, aby ste boli slobod­ní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skr­ze lás­ku slúžte na­vzájom jed­ni druhým. 14 Lebo celý zákon je na­pl­nený v jed­nom slove, v tom: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba! 15 Ale ak sa na­vzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jed­ni od druhých strávení.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo celý zákon je na­pl­nený v jed­nom slove, v tom: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba!

Evanjelický

14 Lebo jed­no pri­kázanie ob­sahuje celý zákon v pl­nos­ti, ono: Milovať budeš blížneho svoj­ho ako seba samého.

Ekumenický

14 Lebo celý zákon je zhr­nutý v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého!

Bible21

14 Ce­lý Zákon je to­tiž ob­sažen v je­diné větě: „­Mi­luj svého bližního jako sám sebe.“