RoháčekGalatským5,13

Galatským 5:13

Lebo vy ste nato po­volaní, bratia, aby ste boli slobod­ní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skr­ze lás­ku slúžte na­vzájom jed­ni druhým.


Verš v kontexte

12 A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria! 13 Lebo vy ste nato po­volaní, bratia, aby ste boli slobod­ní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skr­ze lás­ku slúžte na­vzájom jed­ni druhým. 14 Lebo celý zákon je na­pl­nený v jed­nom slove, v tom: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba!

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo vy ste nato po­volaní, bratia, aby ste boli slobod­ní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skr­ze lás­ku slúžte na­vzájom jed­ni druhým.

Evanjelický

13 Lebo vy ste k slobode po­volaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámien­kou (po­voľovať) telu, ale v lás­ke slúžte si vo­spolok.

Ekumenický

13 Lebo vy ste po­volaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámien­kou pre telo, ale na­vzájom si slúžte v láske.

Bible21

13 Ano, bratři, byli jste po­vo­láni ke svo­bodě. Tu svo­bo­du ovšem neměj­te za zá­minku pro svou těles­nost, ale radě­ji si navzájem v lás­ce po­máhej­te.