RoháčekGalatským1,23

Galatským 1:23

iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prena­sledoval, zves­tuje teraz vieru, ktorú pred­tým hubil.


Verš v kontexte

22 A bol som osob­ne ne­známy sborom v Jud­sku, ktoré v Kris­tovi, 23 iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prena­sledoval, zves­tuje teraz vieru, ktorú pred­tým hubil. 24 A oslavovali za mňa Boha.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prena­sledoval, zves­tuje teraz vieru, ktorú pred­tým hubil.

Evanjelický

23 Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz zves­tuje ako evan­jelium vieru, ktorú pred­tým nivočil!

Ekumenický

23 Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz ako dob­rú zvesť hlása vieru, ktorú pred­tým nivočil.

Bible21

23 Slyše­li jen, že „náš dřívější pronásledova­tel teď káže ví­ru, kte­rou před­tím potíral,“