RoháčekGalatským1,24

Galatským 1:24

A oslavovali za mňa Boha.


Verš v kontexte

22 A bol som osob­ne ne­známy sborom v Jud­sku, ktoré v Kris­tovi, 23 iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prena­sledoval, zves­tuje teraz vieru, ktorú pred­tým hubil. 24 A oslavovali za mňa Boha.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A oslavovali za mňa Boha.

Evanjelický

24 A oslavovali Boha za mňa.

Ekumenický

24 A oslavovali za mňa Boha.

Bible21

24 a oslavova­li kvů­li mně Bo­ha.