RoháčekGalatským1,22

Galatským 1:22

A bol som osob­ne ne­známy sborom v Jud­sku, ktoré v Kris­tovi,


Verš v kontexte

21 Po­tom som prišiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 A bol som osob­ne ne­známy sborom v Jud­sku, ktoré v Kris­tovi, 23 iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prena­sledoval, zves­tuje teraz vieru, ktorú pred­tým hubil.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A bol som osob­ne ne­známy sborom v Jud­sku, ktoré v Kris­tovi,

Evanjelický

22 Kresťan­ským cir­kev­ným zborom v Jud­sku bol som osob­ne ne­známy.

Ekumenický

22 Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali.

Bible21

22 V jud­ských církvích, které jsou v Kri­stu, mě osobně vůbec ne­zna­li.